Billeder fra Hallen

Kløveren

Der kløves i mindre stykker.

Smuldsorterer

Smuldsorterer